Kodukord

Linnupesakese Mängumaa ruumide kasutaja/rentija nõustub järgima allolevaid nõudeid:

 • Linnupesakese Mängumaa ruumid on ürituste läbiviimisel mõeldud kasutamiseks eelnevalt kokkulepitud ajaks.
 • Ootame Teid üritust ette valmistama 15 minutit enne ürituse algust, ettevalmistuseks ja lahkumiseks kuluva ajaga on Linnupesakese Mängumaa ruumid Teie käsutuses 3 tundi ja 15 minutit.
 • Lahkumisel palume kinni pidada täpsest ürituse lõpu kellajast.
 • Ruumide täiskasvanust rentija vastutab kogu ürituse vältel laste järelvalve ja turvalisuse eest.
 • Ruumide rentija vastutab ruumide, tehnika ja inventaride heakorra eest, kahju tekitamisel rendileandja varale või hilisemat eripuhastamist vajava juhtumi korral on rendileandjal õigus nõuda rendilevõtjalt kahju hüvitamist.
 • Rendileandja ei vastuta külastajate riiete ja isiklike asjade eest.
 • Vajadusel lukustage välisuks, et mõni väikelaps kogemata üksinda välja ei pääseks, samuti hoiab see ära võõraste isikute loata sissepääsemise ruumidesse.
 • Ruumides on lubatud viibida ainult ilma välisjalatsiteta.
 • Ruumides olevad mänguasjad ning köögitarbed on mõeldud kasutamiseks ainult Linnupesakese Mängumaal, palun ärge neid koju kaasa võtke.
 • Siseruumides on suitsetamine keelatud, samuti on keelatud tuleohutuse tõttu ilutulestiku ja pürotehnika kasutamine.
 • Hoidma puhtust ja korda; paigutama kasutatud ühekordsed nõud ja muu tekkinud prahi prügikasti.
 • Palume vedelikke prügikasti mitte valada.
 • Palume vältida toidu sattumist kraanikaussi.
 • Söögi ja joogiga mängualasse minna ei tohi.
 • Ürituse lõppedes tuleb mänguasjad paigutada tagasi omale kohale.
 • Kui kasutasite mängumaale kuuluvaid nõusid, siis palume need ürituse lõpuks ära pesta.